Cabinetul de avocat BANICIOIU RODICA OFERĂ
consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în următoarele domenii.

Drept comercial

Acţiune în pretenţii, acţiune anulare contract, excludere asociat,

Drept civil

Acţiune în revendicare, acţiune în uzucapiune, acţiune în grăniţuire, acţiunea posesorie

Dreptul familiei

Acţiune de divort, partaj judiciar, încredinţare minor, stabilire program vizitare minor, stabilire pensie de întreţinere minor

Dreptul muncii

Contestaţie la decizia de impunere, contestaţie la decizia de desfacere a contractului de muncă, contractul colectiv de muncă, redactare acte

Drept administrativ

Anulare act administrativ, contestaţie decizie de impunere, contestaţie la executare silită

Drept financiar şi fiscal

Contestaţie la executare silită

Drept comunitar